AC-service

AC-Service i Hölö

Vad innebär en AC-service?

AC:n reglerar klimatet i din bil, alltså kyla, värme och ventilation och är en viktig del av din komfort.

En AC rengöring underhåller dess funktion. Vi tömmer systemet på kylmedel, rengör det för att se om det finns läckage och för att avfukta det. Sedan är det dags att fylla på din AC med befintligt kylmedel, spårmedel och olja. Till sist utför vi ett funktionstest.


Vad kostar en AC-Service?
En AC-service hos oss kostar 1395:-.

AC-service omfattar följande tjänster och komponenter:

  • Tömning av klimatanläggningen
  • Undersökning av ev. skador avseende slangar och ledningar
  • Täthetskontroll
  • Tryckprovning och funktionstest av anläggningen
  • Tilläggspåfyllning av klimatiseringsmedel upp till max 100 gr
  • Uteslutna är AC utan kylmedel.
  • Reparation av eventuell defekt anläggning ingår ej i en AC-service.