GDPR

FVK engineering AB

GDPR Policy

Den 25 maj 2018 börjar GDPR att gälla (General Data Protection Regulation). Det är en lag som ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL), med högre krav på hur personuppgifter får behandlas.

 

Varför behandlar vi personuppgifter.

Dina personuppgifter får vi från dig när ni begär en offert av oss, alternativt när vi ingår avtal om att ni önskar anlita våra tjänster.
Du samtycker till behandling genom att begära en offert eller ett anbud av oss, alternativt när du anlitar oss för att utföra tjänster åt er.

Vilka personuppgifter är det vi behandlar.

•Namn
•Adress
•E-postadress
•Telefonnummer
•Personnummer/Organisationsnummer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt ingångna avtal och enligt lagkrav.

Hur hanterar vi era personuppgifter?

FVK engineering AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi har ansvaret för hur dina personuppgifter behandlas. Vi hanterar personuppgifter i vår bokföring enligt bokföringslagen, samt för att skicka offerter/ anbud till er. Personuppgifter som hanteras digitalt, spara och förvaras i program med hög IT säkerhet. Personuppgifter som sparas i pappersform, förvaras i larmad lokal.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Ni kan när som helst kontakta oss om ni har frågor om era personuppgifter eller önskar få dessa borttagna ur våra register.